Werkwijze

Tijdens het eerste gesprek zal een eerste blik geworpen worden op jouw verhaal. Pas in de volgende sessies zal besproken worden hoe er zal gewerkt worden.

In de eerste plaats kan je uw hart komen luchten door jouw verhaal te vertellen. Hiervoor zal er ook gedurende alle sessies tijd vrijgemaakt worden. Daarnaast zal ook, indien de situatie dit vraagt, actief gewerkt worden met therapeutische technieken en huiswerkopdrachten.

Ik werk zeer vaak met cognitieve en gedragsmatige technieken. Situaties kunnen leiden tot bepaalde gedachten en reacties. Deze gedachten en reacties kunnen op hun beurt leiden tot bepaalde gevoelens. Samen kunnen we op zoek gaan naar welke gedachten en gedrag er bij jou in bepaalde situaties naar boven komen, en hoe deze o.a. jouw gevoelens beïnvloeden.

Indien de situatie dit vraagt maak ik ook gebruik van andere technieken, daar ik werk volgens de integratieve visie waarin 1 bepaalde manier van werken niet allesomvattend kan zijn. Dit wordt steeds open gecommuniceerd binnen de sessies.

Uiteraard wordt de werkwijze aangepast aan het individu om zorg op maat te kunnen garanderen. Samen zoeken we naar een geschikte manier om de therapie vlot te doen verlopen. Er is dus zeker en vast ruimte voor eigen inbreng en flexibiliteit met betrekking tot de therapeutische manier van werken.

Ik ben gebonden aan het beroepsgeheim. Dit betekent dat alles onder ons blijft wat er tijdens de sessies wordt verteld.